Ansökningssystem

Vårt ansökningssystem har utvecklats av och för anslagsgivare sedan 2000. Webbaserat, säkert och kompatibelt med alla etablerade webbläsare. Implementerat och redo att användas på några få dagar.

Effektivare ansökningsprocess

Vår tjänst är ett komplett ansökningssystem som hjälper dig att hantera och effektivisera hela ansökningsprocessen – från det att du utlyser medel, via bedömning, till beslut och uppföljning.

Ett konto – Tillgång till allt

Vår unika plattform gör det ännu smidigare att ansöka om anslag. Genom ett och samma användarkonto får användaren tillgång till samtliga anslagsgivare som använder sig av vår tjänst. Detta skapar smidigare hantering av ansökningar och CV-hantering.

Komplett utvärdering

Granska och betygsätt resultatet av projekten ni finansierar, både med en peer review-process, och med hjälp av kvantitativa källor som t.ex. publikationer och påverkan på policydokument.

Funktioner

Webbaserat, inga lokala installationer
Budgetering och fondhantering
Beslutsstöd
Granskning
Uppföljning och rapportering
Automatiska e-postmeddelanden
Responsivt
Utbetalningar
CV för sökande

Kom igång

Kontakta oss för att komma igång med din demoversion – det är helt gratis.