clinical-impact

Clinical Impact Logotype

Clinical Impact - Utforska din forsknings påverkan på den kliniska verkligheten

Traditionella citeringsmått visar bara akademiskt genomslag. Clinical Impact analyserar hundratusentals referenser från de största utgivarna av kliniska riktlinjer och visar hur mycket din forskning påverkat den kliniska verkligheten.

Från akademisk forskning till klinisk riktlinje.

Genom att samla in kliniska riktlinjer från flera stora utgivare, analysera och plocka ut referenserna, kan vi visa det samlade kliniska genomslaget för en enskild forskare, grupp och organisation.

Håll koll på vad som är med.

Alla referenser är inte jämlika. clinical impact® håller koll på vad som är inkluderat, exkluderat och 'additional' – så att du kan vara säker på att du alltid ser riktig impact.

En av de bredaste databaserna av kliniska riktlinjer.

clinical impact® samlar riktlinjer från utgivare från hela världen, bl.a. från Cochrane Reviews, NICE Guidelines och Socialstyrelsen. Det gör den till en av de bredaste databaserna av kliniska riktlinjer i världen. Kontakta oss för att få veta mer om de över 20 olika utgivarna vi har inkluderat i clinical impact®.

KOM IGÅNG Kontakta oss för att komma igång med din demoversion – det är helt gratis.

KONTAKTA OSS